Utseende

Chinchillaperser - Kattvärldens  Rolls Royce  - har en silverskimrande päls & smaragdgröna ögon med svart inramning / eyeliner - vilket ger ett vackert & uttrycksfullt ansikte.

istock-chichillababis.jpgPälsen på ChinchillaPerser är relativt lättskött -
men kräver givetvis regelbunden skötsel!

Chinchilla Perser är den typ av perser som oftast kallas: Klassiska perser / Traditionella Perserkatter / Traditional Longhair persian cats / Gammaldags perser / Doll faced persier cat / Retro perser

Detta beror på att de i typ skiljer sig från dagens extremavlade perser som (skall) ha en mycket
"intryckt / kort" nos.

Klassiskperser ser mer ut som den äldre varianten av mer långnosade perserkatter som fanns förr i tiden - innan man började extremavla persern. 

Tyvärr går även dagens Chinchillapersier den vägen till mötes, då rasstandarden / önskemålet är att även de skall se ut som dagens perser. Därför avlar många uppfödare in moderna perser i stamtavlorna på Chinchillorna - för att få dem att bli mer lik
dagens "ultratypade" perser - med mycket kort nos och ännu mer päls/underull. Den kattras som idag är närmast Klassisk Perser - är Brittiskt Långhår. För att få fram Brittisk Långhår, har man parat flertalet Brittiskt korthår - med perser av klassisk typ. Framförallt har man använt sig av Silver & Golden i aveln - för att få fram den ras som idag kallas Brittiskt Långhår. Brittiskt långhår är alltså egentligen en blandning mellan Brittiskt korthår och Perser av klassisk typ - men i s.k. "kontrollavel", så att man fått ut stamtavlor på dessa blandningar.

 

 
              Nedan - ett bildexempel på hur perserns utseende / nos - förändrats genom åren:

        istock-trebilder.jpg      
   Den till höger är en äldre modell av perser med nos - den som i dagligt tal kallas Klassisk Perser,      
bilden till höger är representativ för hur dagens perser önskas se ut, enl. rasstandarden.

 

 

Ett fåtal blodslinjer och uppfödare finns fortfarande kvar, som värnar om den klassiska persern och som avlar akivt på den typen. Tyvärr har denna "äldre typ" dessvärre inte så mycket att hämta på utställningar, då längre nosar ses som ett fel i mot dagens rasstandard.

           historcorrect.jpg

 

istock3perser1.jpg

 

Den klassiska persern har - ett
(i mångas ögon) näpnare och mer docksött uttryck, med sin medium
nos och päls än dagens perserkatter.

Dessutom är de mer lättskötta och sundare - då de sällan får problem med andning, rinniga ögon och svårigheter att äta, som dagens perser - ibland får, om de är extremavalde med ex.
trånga näsborrar osv.

De har ej heller groteskt mycket päls och underull, utan har en mer silkig och lagom päls - vilken är mer
lättskött än den moderna perserns.

  

istock-kortnosadp.jpg

Forskningsartikel från 2010 beskriver de allvarliga hälsoproblemen man ser med typade brachycephala perserkatter.

KLICKA HÄR - för att läsa en forskningsartikel
om Brachycephaly hos katter.

Oavsett om du väljer att köpa en brachycephalic modern perser, eller en klassisk, mer långnäst perserkatt - bör du alltid se till att katten inte har trånga nosgångar.

Detta påverkar perserkatten mycket negativt,
och ger upphov till andningsvårigheter.

Katten på bilden jämte till vänster - illustrerar detta problem - där näsborrarna är så smala / trånga att man knappt kan se dem :(

 

 OLIKA stadier av Brachycefali hos katt - länk till bilder & forskning

/brachycepalic-cats-faces-lg.jpg /brachycephalic-cats-skulls.jpg

 

 
FAKTA om BRAKYCEFALI

(= kort "intryckt" platt nos, kortnosade trubbnosade raser )

Brakycefali betecknar en huvudform som är vanlig på flertalet hundraser och inom katt så är det perserkatten som har en mer eller mindre grad av detta. Termen kommer från den grekiskans brachus "kort" och cefali "skalle". Brakycefala raser utmärks av en kort platt nos och en skalle som är bred i förhållande till längden. Ögonen är runta och sitter brett isär. Djuren med denna huvudform har dessutom ofta underbett.

Den platta nosen, det mest utmärkande draget hos den brakycefala typen, åtföljs ofta av missbildningar i luftrören. Till dessa hör: knipta näsborrar, förlängd förtjockad gom och underutvecklade och kollapsade väggar i svalg, strupe och bronkiter. 

Många brakycefala raser lider av olika hälsoproblem, som tillsammans benämns "det brakycefala syndromet". Andningssvårigheter är utbredda, i synnerhet vid hög omgivningstemperatur och ökad fysisk aktivitet. Andra vanliga hälsoproblem hos brakycefala raser är försämrad reglering av kroppstemperaturen, förlossningssvårigheter och ögonproblem. 

Inom hundvärlden har man tagit problemet på allvar. Från SKK:s håll har varje rasklubb numera (RAS) rasspecifika avelsstrategier som krav på sig att jobba efter, för att förbättra sundhet & hälsa, för respektive ras. Att avla på osunda extremiter för att uppnå groteska rastypiska skönhetsideal är förkastligt. Ett problem inom uppfödarkåren är att man gått längre och längre när man tolkat rasstandarden - för att vinna priser på utställningar. Titta på hur många raser såg ut för några decennier sedan och hur dessa sedan ser ut idag! Där många raser nu står inför en återvändsgränd, eftersom de har så många rasbundna sjukdomar till följd av hård linjeavel. Flera raser är så sjuka pga dessa osunda skönhetsideal som uppfödare indirekt hetsat varandra till att uppnå. 

Inom perserkatter i Sverige/Norden upplever jag personligen det som om att många uppfödare väljer att mer eller mindre blunda inför problemet - som den brachycephala typen oundvikligen innebär - trots den omfattande forskning & vetenskap vi numera besitter. Det mesta är visserligen på engelska, men det torde ju även svenska uppfödare kunna läsa. ;-)

 

* Källa: "Det brakycefaliska syndromet", Göran Bodegård och Åke Hedhammar, professor, SLU

 


LÄNKAR om brachycephala raser -
samt om traditionell, ursprunglig perser.

Historik & Info om Traditionell perser

Veterinär Fraser Hale tar ställning mot brachycephala raser

Info / historik om ursprungliga persern

Veterinärer skriver om olika grader av Brachycephalic hos perserkatter

Hälsoproblem hos extremtypade perserkatter

"Brachycephalic Airway Syndrome" av Dr. Daniel A. Degner, Board-certified Veterinary Surgeon (DACVS) - Boston / US

International CatCare - Hälsoproblem hos brachycephalia perserkatter

Rasaveln gör våra husdjur sjukare - Djurens rätt

SVERIGES veterinärförbund MOT aveln på kortnosade (hund- &) kattraser - persern

595 SVENSKA veterinärer organiserar sig MOT trubbnosiga raser

AGRIAS VETERINÄR om dagens sönderavlade perser - kontra klassisk perser

 

SE perserkattens utveckling från 1891-2010:

SE perserkattens utveckling 1890 - 2010 - länk till nya sida

 

Så här skriver AGRIAS Veterinär om den moderna persern -
kontra den äldre typen av Klassisk perser:

Perserkatter

Till våran familj hör två perserkatter (idag kallas dom klassisk Perser/retro Perser).
Våran älskade hane dog 18 år gammal, men vi har fortfarande våran lilla hona kvar i livet och vid god hälsa, hon blev 17 år nu i februari. Men vi lever ju inte för evigt och jag har svårt att tänka mig ett liv utan perserkatter. Idag har dock rasen utsatts för en enorm avel. En avel som uppenbarligen fått perserkatterna att inte må så bra. Jag är i mitt hjärta helt emot denna typ av avel och undrar nu vad som är sant. Det som jag hört på TV, eller det som uppfödarna själva hävdar. Jag vill veta allt, dvs vilka problem den "nya" perserkatten får pga sitt nyvarande konstiga utseende. Jag älskar perserrasens persolighet och kan faktiskt tänka mig en "ny ful" perser om jag vet att den inte mår dåligt av sitt utseende. Jag hoppas att Ni förstår min fråga. Med Vänlig Hälsning

Svar från veterinären:

Tyvärr har man i aveln "typat" perserkatten allt för mycket. Nosen har blivit kortare.
En del av dessa katter har mycket trånga andningsvägar. En del har nosvingar som delvis täpper till näsborrarna. Allt detta kan ge andningsbesvär särskilt om katten blir förkyld eller vid hög värme. Den indragna näsan skapar ett djupt nosveck.
I detta veck uppstår lätt en hudinflammation.

Dessutom pekar hårstrån i pälsen från nosvecket in mot ögat och irriterar hornhinnan. Alla perserkatter har förvisso inte dessa problem!! När Du väljer en ny katt var uppmärksam även på hur föräldradjuren ser ut, Inom rasen finns en ärftlig missbildning i njurarna s.k. *cystanjurar. Ansvarsfulla uppfödare låter testa sina avelsdjur med hjälp av ultraljudsundersökning av njurarna. Nedärves autosomalt dominant.

Det går säkert att hitta en uppfödare som har perserkatter som ej är så hårt typade utan har kvar det gamla utseendet.

LÄNK: AGRIAS veterinär om den moderna persern -
kontra den äldre typen av Klassisk Perser

* Cystanjurar = PKD, vilket förekommer inom Persern.
Våra katter på "Klassisk Perser" är testade och fria från PKD!


_____________________________


Så här skriver Sveriges Veterinärsförbund 2015:


"För oss veterinärer är de brachycefala hundarnas och katternas luftvägs-
och ögonlidanden välkända. Trots att vi suckar över de ideal som styr djurens utseende, åtgärdas självklart det enskilda djurets problem av djurskyddsskäl - och djurägarna blir överlyckliga över sitt "nya" djur
som nu kan fungera normalt.

Veterinärförbundet startade en diskussion med Svenska Kennelklubben om extremavel redan 2006, vilket hittills bland annat har resulterat i tre svenska och en engelsk utgåva av SKKs Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar. Även om denna regelsamling inte har löst alla avarter med extremavel har den initierat en utökad dialog mellan veterinärer och hundfolk. Den har också genererat en större medvetenhet om problemen hos hunduppfödare och domare.
Idag träffas SVF och SKK flera gånger per år för samråd om en sundare avel.

Att komma till rätta med osunda exteriörer sker inte över natt men smådjursveterinärernas upprop har gett en nytändning åt frågan. Tyvärr finns det fler djurslag än hund där människans önskan om "häftiga" utseenden har lett till en osund avel.

Hos t ex perserkatter ser man en utveckling åt allt plattare nosar, med åtföljande andningsproblem.

En fortsatt och intensifierad samverkan med olika intresseorganisationer är därför nödvändig, och en viktig uppgift för bland annat veterinärförbundet under kommande år."

Lotta Möller, Johan Beck-Friis
Ledamot i förbundsstyrelsen, informationschef SVF"

 

TRUBBNOSUPPROPET =
Sveriges veterinärsförbund organiserade sig år 2015 -
mot trubbnosiga / brachycefala (hund- &) kattraser

 
_____________________________________________________

 

Svenska perserklubben anser dock själva att ovan problematik knappt förekommer inom dagens perser - att det närmast är bortavlat och var vanligare förr. De säger sig därför inte ha något intresse / orsak till att ta kontakt med Sveriges veterinärsförbund för ett samarbete därmed (September 2015).

Man säger sig istället välja andra veterinärskontakter som konsultation för att uppnå hälsosam avel inom persern - och då ej med veterinärer som står bakom Trubnosuppropet - eftersom man ej känner igen sig i den problematik som Svenska veterinärsförbundet m.fl framställer.

På detta plan skiljer man sig från SKK och hundrasklubbarna som - som sedan ca 10 år tillbaka - aktivt samarbetar med Svenska Veterinärsförbundet för att utforma en långsiktig & sund avel - på framförallt hundraser med för kort nos / brachycefali.

Svenska Perserklubben förnekar alltså, i det närmasta, ovan problematik - inom perserrasen av idag (till skillnad från en stor del av den samlade veterinärskåren - både i Sverige och övriga världen & alla de forskningsrapporter och studier - som påvisar motsatsen). Svenska perserklubben förlitar sig istället på sina egna hälsoenkätundersökningar etc.

 

 

Välkommen till:

www.KlassiskPerser.n.nu